صفحه اول / سبک زندگی / روانشناسی (صفحه 8)

روانشناسی

روانشناسی

شادی دارای بو است

به طور معمول هنگامی که لبخند یک نفر را می بینید، صدای خندیدن فردی را می شنوید و یا حتی زمانی که در آغوش کشیده می شوید می توانید بگویید آن فرد شاد و خوشحال است. اما آیا می توانید شادی را بو کنید؟ پاسخ مثبت است زیرا نتایج پژوهشی جدیدی به این نکته اشاره داشته است که تجربه شادی می تواند از طریق بو نیز منتقل شود.

ادامه مطلب

مدیتیشن راهی برای کاهش استرس

مدیتیشن راهی برای کاهش استرس مدیتیشن می‌تواند استرس روزانه شما را برطرف کرده و برایتان آرامش درونی بیاورد.اگر استرس باعث شده همیشه مضطرب و نگران باشید، مدیتیشن را امتحان کنید. حتی چند دقیقه مدیتیشن می‌تواند آرامش را به شما برگرداند.     هرکسی می‌تواند مدیتیشن انجام دهد. مدیتیشن راهی بسیار آسان و بدون هزینه است و به هیچ وسیله خاصی …

ادامه مطلب