صنایع دستی

اخبار صنایع دستی

تجاری سازی صنایع دستی

صنایع دستی

صنایع دستی به دلیل اینکه یک هنر -صنعتی است که از ظرفیت‌های مختلفی برخوردار است، می‌تواند در کنار بسیاری از صنعت‌های دیگر مطرح شود و ظرفیت‌های خالی را در سایر صنایع پر کند.

ادامه مطلب

پیشنهاد افزایش تعرفه وارادات صنایع دستی اعمال نشد

نخستین نمایشگاه صنایع‌دستی در مدارس تهران

علی اصغر مونسان درباره واردات صنایع دستی خارجی به کشور گفت: موضوع وارد صنایع دستی چینی در حوزه اختیارات ما نیست و در اختیار وزارت صنعت است. به وزیر صنعت نامه نوشته و درخواست کردیم تا تعرفه واردات صنایع دستی به کشور ۲۵ درصد افزایش یابد ولی اعمال نشد.

ادامه مطلب

رمزماندگاری صنایع دستی در گرو توجه به کیفیت آنهاست

گردهم آیی آموختگان صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران با بیان اینکه توجه به کیفیت محصولات داخلی می تواند مانع خروج ارز و ورود کالاهای خارجی به بازارکشور شود گفت: بالابردن کیفیت محصولات داخلی رمز ماندگاری آنها میان مصرف کنندگان است.

ادامه مطلب