صفحه اول / آرشیو صنایع دستی سیستان

آرشیو صنایع دستی سیستان

سکه دوزی هنر بلوچستان

سکه دوزی هنر بلوچستان

سکه دوزی یکی از هنرهای دستی بلوچستان است که عموما خانواده های بلوچ از آن جهت تزئین رویه رختخواب یا زینت گردن شتر در موقع عروسی استفاده می کنند و اغلب جهت زینت اتاق نیز به دیوار می آویزند.

ادامه مطلب