صفحه اول / آرشیو صنایع دستی سیستان و بلوچستان

آرشیو صنایع دستی سیستان و بلوچستان

صنایع دستی نماد توانمندی زنان سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان کانون صنایع دستی کشور

صنایع دستی به عنوان یکی از ظرفیت های غنی سیستان و بلوچستان نمادی از همت و توانمندی زنان هنرمند این دیار کهن راهی برای فعال شدن کارگاه های خانگی و توسعه مشاغل خرد و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است.

ادامه مطلب