صفحه اول / بایگانی برچسب: کوارتز

بایگانی برچسب: کوارتز

کوارتز صورتی Rose Quartz

کوارتز صورتی Rose Quartz        خصوصیات گوهر: شفافیت: شفاف تا نیمه شفاف سختی مو:   7 وزن مخصوص: 2.65 ضریب شکست نوری: 1.554-1.553 خواص نوری: U تک محوره (+) بازگشت نوری: DR شکست دوگانه: 0.009 تفرق نور: 0.013 سیستم کریستالی: هگزاگونال (تری گونال) رنگ سائیدگی: سفید فرم شکستگی: …

ادامه مطلب

کوارتز دودی Smoky Quartz

کوارتز دودی Smoky Quartz     انتخاب نام کوارتز دودی برگرفته از رنگ این گوهر می باشد. کوارتز دودی در طبیعت با رنگ های قهوه ای روشن تا تیره و قهوه ای مایل به خاکستری تا سیاه دیده می شود. البته رنگ های تیره آن موریون (Morion) نیز نامیده می …

ادامه مطلب

کوارتز Quartz

کوارتز Quartz

کوارتز Quartz         نام کوارتز برگرفته شده از واژه ی آلمانی (Quarz) است. البته عده ای نیز معتقد اند از زبان چلکوسلواکی مشتق شده است.  کوارتز یک اکسید سیلیس است که بعد از کانی فلداسپار بیشترین کانی موجود بر روی پوسته زمین است که به صورت کرستال …

ادامه مطلب